Chương 2: Hình thành thói quen viết

Sáng tạo nội dung là công việc thể hiện sự không chắc chắn. Nhưng khi bạn tập trung và bớt lo lắng về kết quả thì quá trình sáng tạo của bạn sẽ tuyệt vời hơn, hiệu quả hơn và bài viết của bạn sẽ đúng tâm lý khách hàng hơn.

Và điều kỳ diệu chỉ thực sự xảy ra khi bạn hình thành MỘT THÓI QUEN VIẾT phù hợp với TƯ DUY ĐÚNG.