Chương 1: Tư duy viết tích cực

Sự trì hoãn là một trong những yếu tố làm cho các dự án viết của bạn chậm tiến độ. 

Đôi khi bạn đổ lỗi rằng bạn thiếu tính kỷ luật hay bạn không có cảm xúc để viết bài. Nhưng sự thật, sự trì hoãn không hề liên quan gì đến tính kỷ luật. Mà nguyên nhân sâu xa là do bạn đã không thiết lập được một tư duy viết tích cực, không nuôi dưỡng được những thói quen viết tốt để giúp bạn nhanh chóng hoàn thành bài viết.

Do đó, trong Phần I này bạn sẽ được học cách nuôi dưỡng tư duy viết tích cực giúp cho tinh thần luôn hưng phấn mỗi khi cầm bút hoặc đặt tay lên bàn phím.